Asbest

Asbest

Alle ondersteuningsmogelijkheden bij de sanering van asbest op een rij. 

Gemeentelijke subsidie Hof van Twente, asbest saneren

Is opengesteld per 1-1-2018, met terugwerkende kracht vanaf 1-10-2017.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak binnen de bebouwde kom en
€ 2,25 per m2 verwijderd asbestdak buiten de bebouwde kom.

Aanvragen achteraf.

Voor wie: iedere bewoner in de gemeente Hof van Twente die asbestdaken heeft verwijderd met behulp van een asbestsaneerder (dus niet voor particulier met minder dan 35 m2, die het zelf heeft gedaan)
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Asbest

Voorziening voor groot onderhoud

Bij oude bedrijfsgebouwen zijn de fiscale afschrijvingen vaak beperkt. 

Bij groot onderhoud (b.v. vervanging van een asbestdak) mag een onderhoudsvoorziening (of kostenegalisatiereserve) worden gevormd. Hierbij wordt jaarlijks ten laste van de winst een dotatie gedaan.

 

Voor wie: iedere ondernemer met fiscale winst
Type ondersteuning: Financieel (fiscale regeling)
Thema ondersteuning: Asbest, Sloop, Financien en Doorontwikkeling

Kingspan Future Roof

Financiering (financial lease of operationele lease) van vervanging asbestdaken en een zonnepaneleninstallatie.

Voor wie: iedere ondernemer, leeftijd tot 50 jaar
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Asbest en Energie

Asbest Inventarisatie Rapport

Het laten opstellen van een Asbestinventarisatierapport is wettelijk verplicht voor iedere dakeigenaar die asbest wil saneren, behalve als het totaal aan asbesthoudend dak minder dan 35 m2 is. De inventarisatie moet uitgevoerd worden door een daarvoor gecertificeerd bedrijf, die zelf geen asbest saneringen uitvoert. Een Asbest Inventarisatie Rapport is 3 jaar geldig. Kosten:  ca. € 350 - € 450

Voor wie: iedereen met asbest, behalve die zelf kan en mag verwijderen (< 35 m2)
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Asbest en Sloop

Asbest saneerders

Asbestverwijderingsbedrijven moeten daarvoor gecertificeerd zijn. Op de website van Stichting Ascert vindt u een gecertificeerd bedrijf bij u in de buurt.

Voor wie: iedereen met asbest, behalve particulier die zelf kan en mag verwijderen (< 35 m2)
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Asbest en Sloop

Asbest zelf saneren particulieren

Voor particulieren gelden andere regels dan voor ondernemers. Onder voorwaarden mag een particulier zelf de asbestdaken verwijderen (tot 35 m2). Als u een pand, woning of object van voor 1994 gedeeltelijk of geheel wilt laten slopen, moet u altijd een sloopmelding bij uw gemeente doen als u asbest gaat verwijderen. Uw gemeente kan u vertellen of u het asbest moet laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf of dat u het zelf mag verwijderen.

Voor wie: particulier die zelf kan en mag verwijderen (< 35 m2)
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Asbest

Totaal ontzorgen asbest –nieuw dak -zonnepanelen via Asbestschakel Twente

Asbestschakel is een samenwerkingsverband van twaalf verschillende bedrijven uit Twente en Overijssel en enkele landelijke spelers. Het bestaat uit onder andere inventarisatiebureaus, slopers, asbestverwijderaars, bouwbedrijven, installateurs, leveranciers van materialen en adviseurs. Samen bieden ze een (totaal)concept voor het vervangen en verduurzamen van asbestdaken. 

Voor wie: particulieren en ondernemers in Twente
Type ondersteuning: Advies / hulp, commercieel
Thema ondersteuning: Asbest, Sloop, Doorontwikkeling en Energie

Asbestvrij Overijssel

Asbestvrij Overijssel is een samenwerking tussen Duvast B.V. en DOORadvies. 
Ondersteuning bij asbestsanering, subsidies aanvragen, offertes opvragen.

Voor wie: Particulieren en ondernemers in Overijssel die hulp willen bij asbestsanering
Type ondersteuning: Advies / hulp, commercieel
Thema ondersteuning: Asbest

Essent - Dak verhuren

Met DakVrienden ondersteunt Essent bedrijven met het opruimen en vervangen van minimaal 800 m² asbestdak op basis van het meter-voor-een-meter-concept.
Essent vervangt een meter asbestdak voor een meter schoon dak. Als tegenprestatie verleent u voor een meter het opstalrecht van het dak aan Essent voor het plaatsen van zonnepanelen. Hiermee zal Essent groene energie gaan opwekken gedurende 20 jaar. Na 20 jaar draagt Essent de zonnepanelen kosteloos aan u over.

Voor wie: Ondernemers met minimaal 800 m2 asbestdak
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Energie en Asbest

Gratis asbestinventarisaties op jongerenlocaties

100 gratis asbestinventarisaties beschikbaar voor locaties waar veel jongeren komen. Het gaat bijvoorbeeld om daken van:

- Maneges

- Sportaccommodaties

- Clubgebouwen van verenigingen of stichtingen

- Verblijfsrecreatieterreinen

- Scholen

Voor wie: eigenaren van locaties waar veel jongeren en kinderen komen (gemeentelijke gebouwen zijn uitgesloten)
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Asbest

Geen antwoord gevonden op uw specifieke vraag? Mail de ervencoach op ervencoach@hofvantwente.nl