Bedrijfsbeeindiging

Bedrijfsbeeindiging

De beslissing om te stoppen met boeren is vaak moeilijk, zowel op financieel, fiscaal als op sociaal gebied. Kijk hier wie en wat u kan ondersteunen. 

Gemeentelijke sloopvouchers Hof van Twente

Als u gebouwen gaat slopen, kunt u een sloopvoucher aanvragen. Deze voucher kan (later) worden ingezet om een woning te bouwen of te vergroten, een niet-agrarisch gebouw te vergroten of een groter bijgebouw te realiseren. De toekomstige bouwmogelijkheden worden bepaald op basis van het sloopoppervlak. Binnen acht weken na uw aanvraag ontvangt u een voucher. In de voucher staat de te slopen bebouwing, de sloopoppervlakte en de einddatum voor het gebruik van de voucher. De voucher is tien jaar geldig en overdraagbaar. U kunt de voucher verkopen. 

 

Voor wie: iedere pandeigenaar in de gemeente Hof van Twente
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Sloop en Bedrijfsbeeindiging

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)

Hof van Twente biedt eigenaren in het buitengebied volop kansen om voormalige agrarische erven nieuw leven in te blazen. Hieronder vallen regelingen om de bestemming aan te passen, oude gebouwen te slopen, de bestaande woning te vergroten en een nieuwe woning te bouwen. De regels en voorwaarden hiervoor staan in de KGO.  

Voor wie: Erfeigenaren in de gemeente Hof van Twente
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Bedrijfsbeeindiging, Sloop, Nieuwe functies en Doorontwikkeling

Erfinrichting - informatie

Veel informatie over erfinrichting van (voormalige) agrarische erven vindt u op onderstaande sites. 

Voor wie: bewoners van (voormalige) agarische erven
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Bedrijfsbeeindiging en Nieuwe functies

Erfinrichting - adviseurs

Zonder uitputtend te zijn of een voorkeur uit te spreken worden hieronder enkele gespecialiseerde adviseurs ten aanzien van erfinrichting op het agrarische bedrijf genoemd

Voor wie: iedere erfeigenaar
Type ondersteuning: Advies / hulp, commercieel
Thema ondersteuning: Bedrijfsbeeindiging en Nieuwe functies

Regeling Omgevingskwaliteit (ROK)

Varkenshouders die een locatie met weinig ontwikkelingsperspectief hebben, kunnen vanaf 1 september 2017 deelnemen aan de Regeling Omgevingskwaliteit. Hierbij krijgen zij een financiële vergoeding om verantwoord te kunnen te stoppen met de varkenshouderij op deze locatie. Tegelijk maakt deze regeling ruimte voor duurzame varkensbedrijven die op een geschikte locatie in harmonie met de omgeving willen en kunnen ontwikkelen.

Voor wie: varkensbedrijven die willen stoppen en niet deelnemen aan Stoppersregeling 2020
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Zorgen, Bedrijfsbeeindiging en Nieuwe functies

Fiscaal beëindigingsplan

Zonder uitputtend te zijn of een voorkeur uit te spreken worden hieronder enkele accountantsbureau’s genoemd met gespecialiseerde fiscale adviseurs ten aanzien van bedrijfsbeeindiging

Voor wie: agrarische ondernemers die stoppen met hun bedrijf
Type ondersteuning: Advies / hulp, commercieel
Thema ondersteuning: Bedrijfsbeeindiging en Zorgen

AgroCoach

Een coach is iets anders dan een adviseur. Bij een adviseur staan de kennis en de visie voorop. Een coach helpt mensen na te denken over hun eigen situatie en zelf oplossingen te formuleren. Een agrocoach kent de sector en weet welke problemen daar spelen.

Zonder uitputtend te zijn of een voorkeur uit te spreken worden hieronder enkele agrocoachesgenoemd.

Voor wie: agrarische ondernemers die een coach willen
Type ondersteuning: Advies / hulp, commercieel
Thema ondersteuning: Zorgen, Bedrijfsbeeindiging, Doorontwikkeling, Financien en Nieuwe functies

Sociale ondersteuning vanuit de gemeente

Heeft u ondersteuning nodig om uw huishouden te doen, uw sociaal leven vorm te geven of om op pad te gaan? Samen met u zoeken we naar de beste oplossing.

Voor wie: iedereen met sociale problemen
Type ondersteuning: Advies / hulp, niet commercieel
Thema ondersteuning: Zorgen en Bedrijfsbeeindiging

Sociale ondersteuning vanuit organisaties

Veel informatie en adressen van formele en informele organisaties en activiteiten rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Voor wie: iedereen met sociale problemen
Type ondersteuning: Advies / hulp, niet commercieel
Thema ondersteuning: Zorgen en Bedrijfsbeeindiging

Schuld-hulpverlening via de Stadsbank

Stadsbank Oost Nederland is een non-profit organisatie, is gevestigd in Enschede. De Stadsbank wil een duurzame financiële stabiliteit creëren voor zijn klanten
Voor wie: Iedereen met ernstige financiële problemen in de gemeente Hof vanTwente
Type ondersteuning: Advies / hulp, niet commercieel en Financieel (uitkering,schenking)
Thema ondersteuning: Zorgen, Bedrijfsbeeindiging en Financien

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte (IOAZ)

De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) is bedoeld voor ondernemers van 55 jaar of ouder die door omstandigheden genoodzaakt zijn hun bedrijf of zelfstandig beroep te beëindigen. De Ioaz-uitkering kan worden verstrekt vanaf het moment dat het bedrijf is beëindigd of overgedragen tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Voor wie: ondernemers vanaf 55 jaar die arbeidsongeschikt zijn geworden in gemeente Hof van Twente
Type ondersteuning: Financieel (uitkering,schenking)
Thema ondersteuning: Zorgen, Bedrijfsbeeindiging en Financien

ROZ – Advies en begeleiding voor ondernemers

ROZ, Regionale Organisatie Zelfstandigen, is de adviesorganisatie in Twente en de Achterhoek voor de bevordering van ondernemerschap. Iedereen die een bedrijf heeft kan bij het ROZ terecht voor advies, begeleiding, coaching, trainingen, financiering en schuldhulpverlening. 

Zowel ondernemers als starters uit Hof van Twente kunnen gebruik maken van de veelal kosteloze dienstverlening van ROZ.

Voor wie: Alle ondernemers in Twente en de Achterhoek: voor advies, begeleiding, coaching, trainingen, financiering en schuldhulpverlening.
Type ondersteuning: Advies / hulp, niet commercieel
Thema ondersteuning: Bedrijfsbeeindiging, Financien en Doorontwikkeling

Subsidieregeling Sanering Varkenshouderij (SRV)

Om de geuroverlast op korte termijn te verminderen, stelt de Rijksoverheid een subsidie beschikbaar voor varkenshouders die willen stoppen met hun bedrijf, en die in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet liggen. 

De regeling richt zich specifiek op varkenshouderijen die veel geuroverlast veroorzaken. Het gaat daarbij om de geuroverlast op woningen binnen een straal van 1.000 meter van de varkenshouderijlocatie. Dit wordt uitgedrukt in een geurscore. 

De varkenshouders die de subsidie krijgen toegewezen ontvangen:
- Een marktconforme vergoeding voor de varkensrechten. De hoogte van de vergoeding voor de varkensrechten wordt enkele dagen voorafgaande aan de openstelling van de subsidieregeling vastgesteld op basis van de dan geldende marktprijs.
- Een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Deze vergoeding is opgebouwd uit het subsidiepercentage en de gecorrigeerde vervangingswaarde van de varkensstallen.

Naar verwachting wordt de regeling definitief gepubliceerd in juni en kunt u zich vanaf 15 augustus 2019 aanmelden voor deelname aan de regeling via de website van de RVO.

Voor wie: Subsidieregeling voor varkenshouders die willen stoppen
Type ondersteuning: Subsidie (op investering) en Anders
Thema ondersteuning: Bedrijfsbeeindiging

Geen antwoord gevonden op uw specifieke vraag? Mail de ervencoach op ervencoach@hofvantwente.nl