Energie

Energie

Wilt u energie besparen? Of misschien zelf (duurzame) energie opwekken? Kijk hier voor de mogelijkheden. 

SDE+ regeling voor zonnestroom

Is geen investeringssubsidie, maar een exploitatiesubsidie. Vast subsidiebedrag per geproduceerde kWh aan stroom. Inschrijven via tendersysteem, stroomvergoeding € 0,10 - € 0,12 / kWh.

Grootverbruik aansluiting is een verplichte voorwaarde.

Let op: bij een SDE+ project gelden de fiscale maatregelen (EIA, KIA) niet!

Voor wie: iedere ondernemer met grootverbruik aansluiting
Type ondersteuning: Subsidie (op exploitatie)
Thema ondersteuning: Energie

Subsidie energiebesparende maatregelen (Geld-Terug Aktie)

Subsidie voor uitgevoerde energiebesparende maatregelen genoemd in het energieonderzoek.

Het energieonderzoek is uitgevoerd door:

- een gecertificeerd energieadviseur of instantie;
- een branchespecialist, of:
- in opdracht van of met subsidie van de provincie Overijssel of een Overijsselse gemeente.

De subsidie voor de energiebesparende maatregelen is maximaal 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van 2.500 euro per aanvrager. De subsidie voor het energieonderzoek is 200 of 400 euro voor het energieonderzoek, met een maximum van 5% van het totale investeringsbedrag.

Voor wie: bedrijven, stichtingen, verenigingen in de Provincie Overijssel
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Energie

EIA - energie investerings aftrek

Met de Energie Investerings Aftrek (EIA) kunnen ondernemers  ca. 55% van de investering in een bedrijfsmiddel voor duurzame energie als extra aftrek van de fiscale winst in het jaar van investering opvoeren. Voor zonnepanelen: max.  € 0,75 /Wp, voor geïsoleerd dak max. € 20 /m2.

Ook met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is iets vergelijkbaars mogelijk. Dit is een percentage van alle investeringen in een boekjaar, momenteel maximaal 28%. De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag. De KIA geldt voor zowel asbestsanering als eventuele isolatie en/of plaatsing van zonnepanelen.

 

Voor wie: iedere ondernemer met fiscale winst; EIA alleen voor zonnepanelen en energiebesparende investeringen
Type ondersteuning: Financieel (fiscale regeling)
Thema ondersteuning: Financien, Doorontwikkeling en Energie

Salderingsregeling

Deze regeling is bedoeld voor consumenten en andere kleinverbruikers (aansluiting t/m 3x80 Amp.). Opgewekte aan het net teruggeleverde duurzame elektriciteit mag u verrekenen met de elektriciteit die u van het net afnam. Dit voorkomt dat u variabele electriciteitskosten (energiebelasting) betaalt. Hierbij gaat het meestal om zonnepanelen. Op uw energienota geeft uw energieleverancier aan hoeveel stroom u opwekte en verbruikte. U betaalt aan uw leverancier het positieve saldo van verbruik minus opgewekte energie.

Voor wie: iedereen (particulier en bedrijf) met een kleinverbruiker aansluiting (t/m 3x80 Amp.)
Type ondersteuning: Financieel (fiscale regeling)
Thema ondersteuning: Energie en Financien

Postcoderoos regeling

Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie (energiecoöperaties). Ze wonen ook binnen de postcoderoos waar de productie-installatie staat. De productie-installatie kan ook buiten het centrale postcodegebied liggen.

De leden van deze coöperaties hoeven in de eerste schijf van de energiebelasting geen belasting meer te betalen voor het hen toegewezen deel van de gezamenlijk opgewekte hernieuwbare elektriciteit.

Voor wie: energiecoöperaties
Type ondersteuning: Financieel (fiscale regeling)
Thema ondersteuning: Energie

Zonnepanelen info voor particulieren

Heel veel goede en onafhankelijke informatie over zonnepanelen, met name voor particulieren.

Voor wie: voor wie zonnepanelen wil aanschaffen en er zich nog niet veel in verdiept heeft
Type ondersteuning: Advies / hulp, niet commercieel
Thema ondersteuning: Energie

Energiebespaarlening particulieren

Bent u van plan om energiebesparende maatregelen in uw huis aan te brengen (b.v. zonnepanelen, dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbelglas), maar wilt of kunt u daar geen eigen spaargeld voor inzetten? Dan is de Energiebespaarlening misschien wat voor u. Inwoners van Overijssel krijgen extra korting op hun rente.

Kenmerken: boetevrij aflossen, lening tot maximaal € 25.000 of € 50.000 (‘nul-op-de-meter’) , rente vanaf 1,2% (looptijd 7 jaar). Maximaal 75% van het leenbedrag mag gebruikt worden voor zonnepanelen. De andere 25% moet u investeren in andere maatregelen.

Voor wie: particulieren die energiebesparende maatregelen willen doorvoeren
Type ondersteuning: Financieel (overheidslening)
Thema ondersteuning: Energie

ISDE investeringssubsidie - particulieren

Investeringssubsidie op warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels.

Deze subsidie geldt voor zowel bestaande als nieuwbouw woningen. Subsidie aanvragen binnen 6 maanden na installatie.

Voor wie: particulieren die gaan investeren in energiebesparing en/of -opwekking
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Energie

Energiecoach bedrijven

In de gemeente Hof van Twente is er een Energiecoach Bedrijven beschikbaar. Deze coach helpt bedrijven energie  te besparen en kan adviseren over eigen opwek van energie. 

Voor wie: ondernemers in de gemeente Hof van Twente
Type ondersteuning: Advies / hulp, niet commercieel en Advies / hulp, commercieel
Thema ondersteuning: Energie

Wooncoach

Een wooncoach is een noaber. Iemand met hart voor Twente. Geheel kosteloos komt hij of zij bij u langs om deskundig advies te geven over uw woning. Wilt u verbouwen, dan kan de wooncoach u adviseren en ook met u meedenken over bijvoorbeeld energiebesparing. Wilt u weten of het mogelijk is dat u ook op uw oude dag nog in uw huis kunt blijven wonen en welke aanpassingen dan eventueel nodig zijn – een wooncoach kan u tips geven. Maar ook op het gebied van veiligheid en wooncomfort is de wooncoach gespecialiseerd. Hij of zij denkt graag met u mee.

Voor wie: particulieren en bedrijven met bedrijfswoning
Type ondersteuning: Advies / hulp, niet commercieel
Thema ondersteuning: Energie

Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw (POP3)

Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen of die zorgen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector. Subsidie 40%, max. € 300.000

 

Voor wie: Agrarische ondernemers in Overijssel, die bezig zijn met innovaties
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Doorontwikkeling, Energie en Nieuwe functies

Samenwerken voor innovaties in de landbouw (POP3)

Subsidie voor samenwerkingsprojecten gericht op verduurzaming in de landbouw.
Subsidie % afhankelijk van het project. 

Voor wie: samenwerkende agrarische ondernemers in Overijssel
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Doorontwikkeling, Energie en Nieuwe functies

Jonge boeren regeling (JoLa)

Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen door jonge landbouwers.
Eénmalig, tot en met 40 jaar. Subsidie 30%,  max. € 20.000

Voor wie: agrarische ondernemers tot en met 40 jaar
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Doorontwikkeling, Nieuwe functies en Energie

Subsidie Lokale energie – initiatieven

Subsidie voor een lokaal energie-initiatief in Overijssel. Het initiatief heeft als doel om energieopwekking en/of -besparing te realiseren. Subsidie 100%, max. € 100.000.

Voor zowel activiteiten in de idee- en ontwerpfase als de uitvoeringsfase van een energieproject, en voor het professionaliseren van het lokale energie-initiatief tot een onderneming met toekomst. 

Voor wie: lokale energie-initiatieven in Overijssel
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Energie

Totaal ontzorgen asbest –nieuw dak -zonnepanelen via Asbestschakel Twente

Asbestschakel is een samenwerkingsverband van twaalf verschillende bedrijven uit Twente en Overijssel en enkele landelijke spelers. Het bestaat uit onder andere inventarisatiebureaus, slopers, asbestverwijderaars, bouwbedrijven, installateurs, leveranciers van materialen en adviseurs. Samen bieden ze een (totaal)concept voor het vervangen en verduurzamen van asbestdaken. 

Voor wie: particulieren en ondernemers in Twente
Type ondersteuning: Advies / hulp, commercieel
Thema ondersteuning: Asbest, Sloop, Doorontwikkeling en Energie

Investeringssubsidie energiebesparing / energie opwekking

Subsidie voor investeringen gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing.
Zonne-energie komt alleen in aanmerking voor de subsidie als het wordt gecombineerd met een andere investering.  Tendersysteem. Subsidie 30%, max. € 200.000.


Voor wie: Bedrijven, stichting, vereniging in Overijssel
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Energie

Haalbaarheidsonderzoeken opwekken duurzame energie

Subsidie voor onderzoek naar de haalbaarheid van het gebruik van nieuwe technieken en energieverbruik bij bedrijven. Deze studie onderzoekt of de toepassing technisch inpasbaar of economisch rendabel is. De aandacht ligt op bouwkundige, technische, logistieke en organisatorische aspecten en het industriële verbruik. Subsidie 50%, max. € 15.000

Voor wie: Bedrijven, stichtingen, verenigingen in Overijssel
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Energie

Essent - Dak verhuren

Met DakVrienden ondersteunt Essent bedrijven met het opruimen en vervangen van minimaal 800 m² asbestdak op basis van het meter-voor-een-meter-concept.
Essent vervangt een meter asbestdak voor een meter schoon dak. Als tegenprestatie verleent u voor een meter het opstalrecht van het dak aan Essent voor het plaatsen van zonnepanelen. Hiermee zal Essent groene energie gaan opwekken gedurende 20 jaar. Na 20 jaar draagt Essent de zonnepanelen kosteloos aan u over.

Voor wie: Ondernemers met minimaal 800 m2 asbestdak
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Energie en Asbest

FrieslandCampina dak verhuren

Dak verhuren voor een periode van 16 jaar. Alleen voor leden van FrieslandCampina
Minimaal 1.000 m2, eventueel verdeeld over meerdere daken. Vergoeding is ca. € 4 per zonnepaneel per jaar. Aanmelden via Melkweb  (interne ledensite van FrieslandCampina)

Voor wie: melkveehouders die lid zijn van FrieslandCampina, én 1.000 m2 dak ter beschikking hebben
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Energie

Boeren met Zon - huurkoop zonnepanelen

Huurkoop (financial lease) van een zonnepaneleninstallatie, met onderhoudscontract en verzekering
Alleen voor agrarische ondernemers.

Voor wie: Agrarische ondernemers
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Energie

Kingspan Future Roof

Financiering (financial lease of operationele lease) van vervanging asbestdaken en een zonnepaneleninstallatie.

Voor wie: iedere ondernemer, leeftijd tot 50 jaar
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Asbest en Energie

'Hof van Twente op Rozen' - dak verhuren

Dak verhuren aan de lokale energiecoöperatie, voor een periode van 16 jaar. Minimaal 350 m2, eventueel verdeeld over meerdere daken. Vergoeding is ca. € 4 per zonnepaneel per jaar.

Voor wie: iedere ondernemer in gemeente Hof van Twente met dak vanaf 350 m2
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Energie

Sunvest dak verhuren

Dak verhuren voor een periode van 16 jaar. Minimaal 1.000 m2.

Voor wie: ondernemers met geschikt dak vanaf 1.000 m2
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Energie

One Solar dak verhuren

Dak verhuren voor een periode van 16 jaar. Minimaal 800 m2. Gericht op bedrijven met een hoog energieverbruik (varkens, pluimvee).

Voor wie: ondernemers met geschikt dak vanaf 800 m2
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Energie

Energiebesparing agrarische bedrijven

Veel informatie over energieverbruik en energiebesparing op agrarische bedrijven

Voor wie: agrarische ondernemers
Type ondersteuning: Advies / hulp, niet commercieel
Thema ondersteuning: Energie

Energie adviseurs agrarisch

Zonder uitputtend te zijn of een voorkeur uit te spreken worden hieronder enkele gespecialiseerde adviseurs ten aanzien van energie op het agrarische bedrijf genoemd. 

Voor wie: agrarische ondernemers
Type ondersteuning: Advies / hulp, commercieel
Thema ondersteuning: Energie

ISDE Investeringssubsidie - zakelijk

Investeringssubsidie op warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels.Subsidie aanvragen vóórdat u tot de aankoop van het apparaat overgaat.

Voor wie: ondernemers en samenwerkingsverbanden met een KvK-nummer
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Energie

Geen antwoord gevonden op uw specifieke vraag? Mail de ervencoach op ervencoach@hofvantwente.nl