Nieuwe functies

Nieuwe functies

Wat is er mogelijk wanneer u voormalige landbouwbedrijfsgebouwen voor andere bedrijfsactiviteiten wilt gebruiken?

Groenfinanciering voor omschakelen naar biologische landbouw

Voor landbouwbedrijven die omschakelen naar biologische landbouw is een Groenfinanciering beschikbaar (korting op rente voor leningen). 

Voor wie: agrarische ondernemer die omschakelt naar biologische landbouw
Type ondersteuning: Financieel (banklening)
Thema ondersteuning: Doorontwikkeling en Nieuwe functies

Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw (POP3)

Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen of die zorgen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector. Subsidie 40%, max. € 300.000

 

Voor wie: Agrarische ondernemers in Overijssel, die bezig zijn met innovaties
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Doorontwikkeling, Energie en Nieuwe functies

Samenwerken voor innovaties in de landbouw (POP3)

Subsidie voor samenwerkingsprojecten gericht op verduurzaming in de landbouw.
Subsidie % afhankelijk van het project. 

Voor wie: samenwerkende agrarische ondernemers in Overijssel
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Doorontwikkeling, Energie en Nieuwe functies

Jonge boeren regeling (JoLa)

Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen door jonge landbouwers.
Eénmalig, tot en met 40 jaar. Subsidie 30%,  max. € 20.000

Voor wie: agrarische ondernemers tot en met 40 jaar
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Doorontwikkeling, Nieuwe functies en Energie

Product Markt Partner Combinatie (PMPC)

Subsidie voor een nieuwe Product-Markt-Partner-Combinatie (PMPC) in de vrijetijdssector in Overijssel. De aanvrager is een onderneming of organisatie binnen één van de volgende sectoren: Cultuur, Natuur, Zorg en Sport. Er is sprake van een sector overstijgende samenwerking. Dit betekent dat de PMPC bestaat uit ten minste twee samenwerkingspartners uit verschillende sectoren.

Subsidie 35%, max. € 200.000

 

Voor wie: ondernemers in Overijssel
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Nieuwe functies

Leader Zuidwest Twente

Projecten die meehelpen om de Lokale Ontwikkelingsstrategie te realiseren. Elk projectidee wordt besproken in de LAG (Lokale Aktie Groep). De subsidie is 50%, met maximum van € 100.000,-
Een kwart van de bijdrage moet door een gemeente of waterschap worden bijgedragen.

Voor wie: bedrijven, stichting, vereniging die willen samenwerken aan de leefbaarheid van het gebied
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Doorontwikkeling en Nieuwe functies

Innovatievouchers AgroFood

Subsidie voor kennisvragen m.b.t. innovaties binnen de Overijsselse agro&food sector.
De subsidie is maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van 6.500 euro per aanvrager en een maximum van 19.500 euro per gezamenlijke activiteit (3 aanvragers samen).
Beoordeling door adviescommissie Agro&food.  

Voor wie: ondernemers in agro- of foodsector met innovatief idee
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Nieuwe functies en Doorontwikkeling

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)

Hof van Twente biedt eigenaren in het buitengebied volop kansen om voormalige agrarische erven nieuw leven in te blazen. Hieronder vallen regelingen om de bestemming aan te passen, oude gebouwen te slopen, de bestaande woning te vergroten en een nieuwe woning te bouwen. De regels en voorwaarden hiervoor staan in de KGO.  

Voor wie: Erfeigenaren in de gemeente Hof van Twente
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Bedrijfsbeeindiging, Sloop, Nieuwe functies en Doorontwikkeling

Erfinrichting - informatie

Veel informatie over erfinrichting van (voormalige) agrarische erven vindt u op onderstaande sites. 

Voor wie: bewoners van (voormalige) agarische erven
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Bedrijfsbeeindiging en Nieuwe functies

Erfinrichting - adviseurs

Zonder uitputtend te zijn of een voorkeur uit te spreken worden hieronder enkele gespecialiseerde adviseurs ten aanzien van erfinrichting op het agrarische bedrijf genoemd

Voor wie: iedere erfeigenaar
Type ondersteuning: Advies / hulp, commercieel
Thema ondersteuning: Bedrijfsbeeindiging en Nieuwe functies

Regeling Omgevingskwaliteit (ROK)

Varkenshouders die een locatie met weinig ontwikkelingsperspectief hebben, kunnen vanaf 1 september 2017 deelnemen aan de Regeling Omgevingskwaliteit. Hierbij krijgen zij een financiële vergoeding om verantwoord te kunnen te stoppen met de varkenshouderij op deze locatie. Tegelijk maakt deze regeling ruimte voor duurzame varkensbedrijven die op een geschikte locatie in harmonie met de omgeving willen en kunnen ontwikkelen.

Voor wie: varkensbedrijven die willen stoppen en niet deelnemen aan Stoppersregeling 2020
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Zorgen, Bedrijfsbeeindiging en Nieuwe functies

AgroCoach

Een coach is iets anders dan een adviseur. Bij een adviseur staan de kennis en de visie voorop. Een coach helpt mensen na te denken over hun eigen situatie en zelf oplossingen te formuleren. Een agrocoach kent de sector en weet welke problemen daar spelen.

Zonder uitputtend te zijn of een voorkeur uit te spreken worden hieronder enkele agrocoachesgenoemd.

Voor wie: agrarische ondernemers die een coach willen
Type ondersteuning: Advies / hulp, commercieel
Thema ondersteuning: Zorgen, Bedrijfsbeeindiging, Doorontwikkeling, Financien en Nieuwe functies

Subsidie Innovatie Agro&Food

Samenwerkende organisaties of ondernemingen bij innovatie. Eén organisatie of onderneming moet uit de Agro Food sector afkomstig zijn. Subsidie, geldlening of garantie. Beoordeling door adviescommissie Agro&food.  
De subsidie is maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 400.000,- per aanvraag.

Voor wie: ondernemers in agro- of foodsector met innovatief plan
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Doorontwikkeling en Nieuwe functies

Veegplan

Bij een veegplan worden meerdere kleinschalige verzoeken voor herziening van bestemmingsplannen tegelijkertijd behandeld. Letterlijk ‘bij elkaar geveegd’ dus! Op die manier kan de gemeente alle initiatieven veel efficiënter en dus goedkoper begeleiden. 

Voor wie: Voor iedereen met wensen t.a.v. (kleine) wijzigingen in het bestemmingsplan
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Doorontwikkeling en Nieuwe functies

Woongroepen op voormalige boerenerven

Initiatiefgroep die woongroepen op voormalige boerenerven wil opzetten en ondersteunen. Het platform wil vragers en aanbieders van woonruimte op boerderijen bij elkaar brengen.

Voor wie: woongroepen op voormalige boerenerven
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Nieuwe functies

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

Bent u initiatiefnemer van - of heeft u plannen voor een woonzorgarrangement? Wellicht kunt u dan gebruik maken van de nieuwe Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).


De SWZ richt zich op de totstandkoming van geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 wooneenheden. In de regeling heet dit woonzorgarrangementen.

Voor wie: voor bewonersinitiatieven en voor initiatieven van sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement vanaf 5 wooneenheden willen realiseren
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Nieuwe functies

Buitenkansen Overijssel

Hier vindt u inspirerende voorbeelden van gerealiseerde projecten in het buitengebied: goede ideeën met meerwaarde voor de omgeving.

Verder ook een stappenplan voor een Rood voor Rood project en andere handige  links met informatie.

Voor wie: Voor iedere erfeigenaar die op zoek is naar nieuwe functies / nieuwe invulling van het erf
Type ondersteuning: Anders en Advies / hulp, niet commercieel
Thema ondersteuning: Nieuwe functies

Subsidie Advies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Subsidie voor advies en ondersteuning van specialisten voor de uitwerking van een realistisch, actiegericht en haalbaar toekomstplan voor het erf.

Voor wie: Eigenaren van een erf met minimaal 500m2 aan oppervlakte agrarische bebouwing in het landelijk gebied in Overijssel
Type ondersteuning: Subsidie (op investering) en Advies bedrijfsontwikkeling
Thema ondersteuning: Nieuwe functies

Geen antwoord gevonden op uw specifieke vraag? Mail de ervencoach op ervencoach@hofvantwente.nl