Sloop

Sloop

Soms is sloop van oude gebouwen de beste optie. Kijk hier voor ondersteuningsmogelijkheden. 

Gemeentelijke sloopvouchers Hof van Twente

Als u gebouwen gaat slopen, kunt u een sloopvoucher aanvragen. Deze voucher kan (later) worden ingezet om een woning te bouwen of te vergroten, een niet-agrarisch gebouw te vergroten of een groter bijgebouw te realiseren. De toekomstige bouwmogelijkheden worden bepaald op basis van het sloopoppervlak. Binnen acht weken na uw aanvraag ontvangt u een voucher. In de voucher staat de te slopen bebouwing, de sloopoppervlakte en de einddatum voor het gebruik van de voucher. De voucher is tien jaar geldig en overdraagbaar. U kunt de voucher verkopen. 

 

Voor wie: iedere pandeigenaar in de gemeente Hof van Twente
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Sloop en Bedrijfsbeeindiging

Voorziening voor groot onderhoud

Bij oude bedrijfsgebouwen zijn de fiscale afschrijvingen vaak beperkt. 

Bij groot onderhoud (b.v. vervanging van een asbestdak) mag een onderhoudsvoorziening (of kostenegalisatiereserve) worden gevormd. Hierbij wordt jaarlijks ten laste van de winst een dotatie gedaan.

 

Voor wie: iedere ondernemer met fiscale winst
Type ondersteuning: Financieel (fiscale regeling)
Thema ondersteuning: Asbest, Sloop, Financien en Doorontwikkeling

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)

Hof van Twente biedt eigenaren in het buitengebied volop kansen om voormalige agrarische erven nieuw leven in te blazen. Hieronder vallen regelingen om de bestemming aan te passen, oude gebouwen te slopen, de bestaande woning te vergroten en een nieuwe woning te bouwen. De regels en voorwaarden hiervoor staan in de KGO.  

Voor wie: Erfeigenaren in de gemeente Hof van Twente
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Bedrijfsbeeindiging, Sloop, Nieuwe functies en Doorontwikkeling

Asbest Inventarisatie Rapport

Het laten opstellen van een Asbestinventarisatierapport is wettelijk verplicht voor iedere dakeigenaar die asbest wil saneren, behalve als het totaal aan asbesthoudend dak minder dan 35 m2 is. De inventarisatie moet uitgevoerd worden door een daarvoor gecertificeerd bedrijf, die zelf geen asbest saneringen uitvoert. Een Asbest Inventarisatie Rapport is 3 jaar geldig. Kosten:  ca. € 350 - € 450

Voor wie: iedereen met asbest, behalve die zelf kan en mag verwijderen (< 35 m2)
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Asbest en Sloop

Asbest saneerders

Asbestverwijderingsbedrijven moeten daarvoor gecertificeerd zijn. Op de website van Stichting Ascert vindt u een gecertificeerd bedrijf bij u in de buurt.

Voor wie: iedereen met asbest, behalve particulier die zelf kan en mag verwijderen (< 35 m2)
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Asbest en Sloop

Totaal ontzorgen asbest –nieuw dak -zonnepanelen via Asbestschakel Twente

Asbestschakel is een samenwerkingsverband van twaalf verschillende bedrijven uit Twente en Overijssel en enkele landelijke spelers. Het bestaat uit onder andere inventarisatiebureaus, slopers, asbestverwijderaars, bouwbedrijven, installateurs, leveranciers van materialen en adviseurs. Samen bieden ze een (totaal)concept voor het vervangen en verduurzamen van asbestdaken. 

Voor wie: particulieren en ondernemers in Twente
Type ondersteuning: Advies / hulp, commercieel
Thema ondersteuning: Asbest, Sloop, Doorontwikkeling en Energie

Geen antwoord gevonden op uw specifieke vraag? Mail de ervencoach op ervencoach@hofvantwente.nl