De ondersteuning van samenwerkingsverbanden is wezenlijk anders dan voor individuele erfeigenaren.

Wilt u de ondersteuningsmogelijkheden voor een individueel erf of voor een samenwerkingsverband?

Geen antwoord gevonden op uw specifieke vraag? Mail de ervencoach op ervencoach@hofvantwente.nl