U heeft gekozen voor <span class="choice">Samenwerkingsverband</span>.

Voor u zijn de volgende ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar:
 • EIA - energie investerings aftrek

  Met de Energie Investerings Aftrek (EIA) kunnen ondernemers  ca. 55% van de investering in een bedrijfsmiddel voor duurzame energie als extra aftrek van de fiscale winst in het jaar van investering opvoeren. Voor zonnepanelen: max.  € 0,75 /Wp, voor geïsoleerd dak max. € 20 /m2.

  Ook met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is iets vergelijkbaars mogelijk. Dit is een percentage van alle investeringen in een boekjaar, momenteel maximaal 28%. De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag. De KIA geldt voor zowel asbestsanering als eventuele isolatie en/of plaatsing van zonnepanelen.

   

  Voor wie: iedere ondernemer met fiscale winst; EIA alleen voor zonnepanelen en energiebesparende investeringen
  Type ondersteuning: Financieel (fiscale regeling)
  Thema ondersteuning: Financien, Doorontwikkeling en Energie
 • Postcoderoos regeling

  Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie (energiecoöperaties). Ze wonen ook binnen de postcoderoos waar de productie-installatie staat. De productie-installatie kan ook buiten het centrale postcodegebied liggen.

  De leden van deze coöperaties hoeven in de eerste schijf van de energiebelasting geen belasting meer te betalen voor het hen toegewezen deel van de gezamenlijk opgewekte hernieuwbare elektriciteit.

  Voor wie: energiecoöperaties
  Type ondersteuning: Financieel (fiscale regeling)
  Thema ondersteuning: Energie
 • Samenwerken voor innovaties in de landbouw (POP3)

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten gericht op verduurzaming in de landbouw.
  Subsidie % afhankelijk van het project. 

  Voor wie: samenwerkende agrarische ondernemers in Overijssel
  Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
  Thema ondersteuning: Doorontwikkeling, Energie en Nieuwe functies
 • Subsidie Lokale energie – initiatieven

  Subsidie voor een lokaal energie-initiatief in Overijssel. Het initiatief heeft als doel om energieopwekking en/of -besparing te realiseren. Subsidie 100%, max. € 100.000.

  Voor zowel activiteiten in de idee- en ontwerpfase als de uitvoeringsfase van een energieproject, en voor het professionaliseren van het lokale energie-initiatief tot een onderneming met toekomst. 

  Voor wie: lokale energie-initiatieven in Overijssel
  Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
  Thema ondersteuning: Energie
 • ‘Boer zoekt buur’ - concept

  Financiering zonnepanelen door consumenten, naar voorbeeld van ‘Boer zoekt buur’ - concept in Zeeland. Door een eenmalige investering van €250, - per aandeel in zonne-energie op het boerendak, ontvang je 6 waardebonnen van €50,-. Deze kun je inwisselen tegen € 300,- aan agrarische producten en/of diensten op een boerderij van uw keuze.

  Voor wie: (agrarische) ondernemers die producten direct aan consumenten leveren
  Type ondersteuning: Anders
 • Leader Zuidwest Twente

  Projecten die meehelpen om de Lokale Ontwikkelingsstrategie te realiseren. Elk projectidee wordt besproken in de LAG (Lokale Aktie Groep). De subsidie is 50%, met maximum van € 100.000,-
  Een kwart van de bijdrage moet door een gemeente of waterschap worden bijgedragen.

  Voor wie: bedrijven, stichting, vereniging die willen samenwerken aan de leefbaarheid van het gebied
  Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
  Thema ondersteuning: Doorontwikkeling en Nieuwe functies
 • Erfinrichting - informatie

  Veel informatie over erfinrichting van (voormalige) agrarische erven vindt u op onderstaande sites. 

  Voor wie: bewoners van (voormalige) agarische erven
  Type ondersteuning: Anders
  Thema ondersteuning: Bedrijfsbeeindiging en Nieuwe functies
 • Erfinrichting - adviseurs

  Zonder uitputtend te zijn of een voorkeur uit te spreken worden hieronder enkele gespecialiseerde adviseurs ten aanzien van erfinrichting op het agrarische bedrijf genoemd

  Voor wie: iedere erfeigenaar
  Type ondersteuning: Advies / hulp, commercieel
  Thema ondersteuning: Bedrijfsbeeindiging en Nieuwe functies
 • Subsidie Innovatie Agro&Food

  Samenwerkende organisaties of ondernemingen bij innovatie. Eén organisatie of onderneming moet uit de Agro Food sector afkomstig zijn. Subsidie, geldlening of garantie. Beoordeling door adviescommissie Agro&food.  
  De subsidie is maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 400.000,- per aanvraag.

  Voor wie: ondernemers in agro- of foodsector met innovatief plan
  Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
  Thema ondersteuning: Doorontwikkeling en Nieuwe functies
 • ISDE Investeringssubsidie - zakelijk

  Investeringssubsidie op warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels.Subsidie aanvragen vóórdat u tot de aankoop van het apparaat overgaat.

  Voor wie: ondernemers en samenwerkingsverbanden met een KvK-nummer
  Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
  Thema ondersteuning: Energie
 • Woongroepen op voormalige boerenerven

  Initiatiefgroep die woongroepen op voormalige boerenerven wil opzetten en ondersteunen. Het platform wil vragers en aanbieders van woonruimte op boerderijen bij elkaar brengen.

  Voor wie: woongroepen op voormalige boerenerven
  Type ondersteuning: Anders
  Thema ondersteuning: Nieuwe functies
 • Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

  Bent u initiatiefnemer van - of heeft u plannen voor een woonzorgarrangement? Wellicht kunt u dan gebruik maken van de nieuwe Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).


  De SWZ richt zich op de totstandkoming van geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 wooneenheden. In de regeling heet dit woonzorgarrangementen.

  Voor wie: voor bewonersinitiatieven en voor initiatieven van sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement vanaf 5 wooneenheden willen realiseren
  Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
  Thema ondersteuning: Nieuwe functies
 • Gratis asbestinventarisaties op jongerenlocaties

  100 gratis asbestinventarisaties beschikbaar voor locaties waar veel jongeren komen. Het gaat bijvoorbeeld om daken van:

  - Maneges

  - Sportaccommodaties

  - Clubgebouwen van verenigingen of stichtingen

  - Verblijfsrecreatieterreinen

  - Scholen

  Voor wie: eigenaren van locaties waar veel jongeren en kinderen komen (gemeentelijke gebouwen zijn uitgesloten)
  Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
  Thema ondersteuning: Asbest
 • Subsidie energiebesparende maatregelen (Geld-Terug Aktie)

  Subsidie voor uitgevoerde energiebesparende maatregelen genoemd in het energieonderzoek.

  Het energieonderzoek is uitgevoerd door:

  - een gecertificeerd energieadviseur of instantie;
  - een branchespecialist, of:
  - in opdracht van of met subsidie van de provincie Overijssel of een Overijsselse gemeente.

  De subsidie voor de energiebesparende maatregelen is maximaal 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van 2.500 euro per aanvrager. De subsidie voor het energieonderzoek is 200 of 400 euro voor het energieonderzoek, met een maximum van 5% van het totale investeringsbedrag.

  Voor wie: bedrijven, stichtingen, verenigingen in de Provincie Overijssel
  Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
  Thema ondersteuning: Energie
Geen antwoord gevonden op uw specifieke vraag? Mail de ervencoach op ervencoach@hofvantwente.nl

Geen antwoord gevonden op uw specifieke vraag? Mail de ervencoach op ervencoach@hofvantwente.nl