Zorgen

Zorgen

Zorgen over het bedrijf en de toekomst leiden vaak tot spanningen en psychische klachten. Kijk hier wie en wat u kan helpen. 

Regeling Omgevingskwaliteit (ROK)

Varkenshouders die een locatie met weinig ontwikkelingsperspectief hebben, kunnen vanaf 1 september 2017 deelnemen aan de Regeling Omgevingskwaliteit. Hierbij krijgen zij een financiële vergoeding om verantwoord te kunnen te stoppen met de varkenshouderij op deze locatie. Tegelijk maakt deze regeling ruimte voor duurzame varkensbedrijven die op een geschikte locatie in harmonie met de omgeving willen en kunnen ontwikkelen.

Voor wie: varkensbedrijven die willen stoppen en niet deelnemen aan Stoppersregeling 2020
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Zorgen, Bedrijfsbeeindiging en Nieuwe functies

Fiscaal beëindigingsplan

Zonder uitputtend te zijn of een voorkeur uit te spreken worden hieronder enkele accountantsbureau’s genoemd met gespecialiseerde fiscale adviseurs ten aanzien van bedrijfsbeeindiging

Voor wie: agrarische ondernemers die stoppen met hun bedrijf
Type ondersteuning: Advies / hulp, commercieel
Thema ondersteuning: Bedrijfsbeeindiging en Zorgen

AgroCoach

Een coach is iets anders dan een adviseur. Bij een adviseur staan de kennis en de visie voorop. Een coach helpt mensen na te denken over hun eigen situatie en zelf oplossingen te formuleren. Een agrocoach kent de sector en weet welke problemen daar spelen.

Zonder uitputtend te zijn of een voorkeur uit te spreken worden hieronder enkele agrocoachesgenoemd.

Voor wie: agrarische ondernemers die een coach willen
Type ondersteuning: Advies / hulp, commercieel
Thema ondersteuning: Zorgen, Bedrijfsbeeindiging, Doorontwikkeling, Financien en Nieuwe functies

Sociale ondersteuning vanuit de gemeente

Heeft u ondersteuning nodig om uw huishouden te doen, uw sociaal leven vorm te geven of om op pad te gaan? Samen met u zoeken we naar de beste oplossing.

Voor wie: iedereen met sociale problemen
Type ondersteuning: Advies / hulp, niet commercieel
Thema ondersteuning: Zorgen en Bedrijfsbeeindiging

Sociale ondersteuning vanuit organisaties

Veel informatie en adressen van formele en informele organisaties en activiteiten rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Voor wie: iedereen met sociale problemen
Type ondersteuning: Advies / hulp, niet commercieel
Thema ondersteuning: Zorgen en Bedrijfsbeeindiging

Schuld-hulpverlening via de Stadsbank

Stadsbank Oost Nederland is een non-profit organisatie, is gevestigd in Enschede. De Stadsbank wil een duurzame financiële stabiliteit creëren voor zijn klanten
Voor wie: Iedereen met ernstige financiële problemen in de gemeente Hof vanTwente
Type ondersteuning: Advies / hulp, niet commercieel en Financieel (uitkering,schenking)
Thema ondersteuning: Zorgen, Bedrijfsbeeindiging en Financien

Bijstandverlening zelfstandigen (BBZ)

Doel van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) is het bieden van financiële ondersteuning en begeleiding aan (startende) ondernemers en bedrijven. De gemeente heeft op grond van het Bbz de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode een periodieke uitkering te verstrekken en/of een voorbereidings- of bedrijfskrediet. De hoogte van de uitkering en/of het krediet is afhankelijk van de persoonlijke en/of bedrijfssituatie.

Voor wie: Ondernemers in financiële problemen in gemeente Hof van Twente
Type ondersteuning: Financieel (uitkering,schenking)
Thema ondersteuning: Zorgen en Financien

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte (IOAZ)

De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) is bedoeld voor ondernemers van 55 jaar of ouder die door omstandigheden genoodzaakt zijn hun bedrijf of zelfstandig beroep te beëindigen. De Ioaz-uitkering kan worden verstrekt vanaf het moment dat het bedrijf is beëindigd of overgedragen tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Voor wie: ondernemers vanaf 55 jaar die arbeidsongeschikt zijn geworden in gemeente Hof van Twente
Type ondersteuning: Financieel (uitkering,schenking)
Thema ondersteuning: Zorgen, Bedrijfsbeeindiging en Financien

ZOB – Zorg om Boer en Tuinder

Zorg om Boer en Tuinder is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie met vrijwilligers in heel Nederland die een luisterend oor bieden aan boeren en tuinders. Ondernemers die twijfelen over de richting die het bedrijf op moet, zorg hebben over de financiële situatie of met andere vragen worstelen kunnen bij Zorg om Boer en Tuinder terecht. Alle vrijwilligers zijn goed bekend met of komen uit de agrarische sector en beschikken over een uitgebreid inzetbaar netwerk. De inzet van zogeheten ervaringsdeskundigheid maakt de herkenning groot en de drempel om in gesprek te gaan laag.

Voor wie: Agrarische ondernemers die twijfelen over de richting die het bedrijf op moet, zorg hebben over de financiële situatie of met andere vragen worstelen
Type ondersteuning: Advies / hulp, niet commercieel
Thema ondersteuning: Zorgen

Platform Stil Leed

Agrariërs en andere bewoners van het buitengebied zijn vaak harde werkers, die hun problemen oplossen door nog een tandje bij te zetten. Ze zijn gewend hun eigen problemen op te lossen en vinden het lastig om daarbij anderen in te schakelen. Bij de hulpverlening komen mensen vaak pas binnen als het water hen tot aan de lippen staat. Daarom is er in Hof van Twente sinds 2015 een Platform Stil Leed. Dit Platform kan mensen snel de weg wijzen naar de juiste hulp.

Voor wie: Agrarische ondernemers met zorgen
Type ondersteuning: Advies / hulp, niet commercieel
Thema ondersteuning: Zorgen

Geen antwoord gevonden op uw specifieke vraag? Mail de ervencoach op ervencoach@hofvantwente.nl